தர்மம் பெரிது தாங்கியிரு என்மகனே

*”தர்மம் பெரிது தாங்கியிரு என்மகனே”*. *” நல்லோர்கள் இட்ட தர்மம் நாள்தோறும் பொங்குமடா”…* அன்போர்க்கும் ஈயு…….. ஆகாப்பேர்க்கும் ஈயு………. வன்போர்க்கும் ஈயு………… வழி போவோர்க்கும் ஈயு……….. சகலோர்க்கும்

Read more

அகிலத்திரட்டு அம்மானை – 1ம் நாள் திருஏடு

*அகிலத்திரட்டு💧 அம்மானை* 🌵🌾🌾🌾🌵🌾🌾🌾 *📖திருஏடு வாசிப்பு பெருவிழா📖* *முதல் நாள் வாசிப்பு* 🌵🌾🌾🌾🌵🌾🌾🌾 ஏரணியும் மாயோன் இவ்வுலகில் தவசுபண்ணி காரணம்போல் செய்தகதை கட்டுரைக்க – பூரணமாய் ஆராய்ந்து

Read more

அகிலதிரட்டு அம்மானை – 1ம் நாள் திருஏடு தலைப்புகள்

ஒன்றாம் நாள் வாசிப்பு காப்பு நூல் சுருக்கம் அவையடக்கம் தெய்வம் பராவல் அய்யா அரிகோபாலருக்கு அடியெடுத்து அருளல் தெச்சனத்தின் புதுமை சீமையின் இயல்பு தர்மநீதம் தெய்வ நீதம்

Read more

*💧அச்சுதரின் பாலர்களுக்கு பெயர் சூட்டுதல்💧*

*அகிலத்திரட்டு💧 அம்மானை* 🌵☀💧🌵☀💧🌵☀💧🌵 ☘நல்லதுதான் என்று நாட்டமுற்று ஈசுரரும் வல்லவனே உன் நாத விந்தில் வந்து தோன்றினதால் ☘தோணாப் பொருளைத் தொடர்ந்து கண்ட மன்னவர்க்கு *சாணார்* எனநாமம்

Read more

1008 & 1016 தமிழ் அண்டு

*✡அய்யா🍁துணை☸* *⛳அகிலத்திரட்டு அம்மானை தினப் பெருவிழா⛳* *🐚கார்த்திகை 27🔔* 🌵🍄🌵☘🏡🏡☘🌵🍄🌵 ☘ஆண்டான ஆண்டு ஆயிரத்துப் பதினாறில் கண்டானைக் கண்டேன் கார்த்திகை மாதமதில் தெய்தி இருபத்தேழில் சிறந்தவெள்ளி நாளையிலே

Read more

நாராயணர் – சம்பூரணன்

“கீழுள்ள பெண்ணை மேலாக்க வேணுமென்றால் வேழமொத்த தேவா, மிகுந்த தவம் செய்திடு நீ மேலாக வேணும் என்று மெல்லியரும் நற்றவசு காலால் கனல் எழுப்பிக் கடுந்தவசு செய்திடச்

Read more

அய்யா உண்டு

அய்யா துணை அய்யாவின் அன்புக்கொடி சொத்துக்கள் ஒரு செயலினை தொடங்கும் போது, உணவு அருந்தும் போது, ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது போன்ற பல சமயங்களில் *அய்யா உண்டு*

Read more

அண்டின பேரை அகற்ற நினையாதே, ஆபத்தைக்காத்து அகலநீ தள்ளாதே – அய்யா வைகுண்டர்

அய்யா துணை *அண்டின பேரை அகற்ற நினையாதே, ஆபத்தைக்காத்து அகலநீ தள்ளாதே* – அய்யா வைகுண்டர் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத அந்த சாலையில் , அந்தப் பெண் நடந்து

Read more

தர்மம் பெரிது தாங்கியிரு யென்மகனே – அய்யா வைகுண்டர்

அய்யா துணை *தர்மம் பெரிது தாங்கியிரு யென்மகனே – அய்யா வைகுண்டர்* தர்மத்தை உணர்த்து குட்டி கதை மகாபாரதத்தில் இருந்து. 👇👇👇 என்னதான் தர்மம் செய்தாலும்  எல்லேரும்

Read more